Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της γενικής υπηρεσίας «Διαχείριση αδέσποτων γατών»

Τρίτη, 5 Φεβρουάριος 2019
image_print