Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της γενικής υπηρεσίας «Διαχείριση αδέσποτων γατών»

Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2019
image_print