Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του τμήματος της εργασίας «Εργασίες διαγράμμισης οδών»

Πέμπτη, 15 Νοέμβριος 2018
image_print