Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του τμήματος της εργασίας «Εργασίες μεταλλικών κατασκευών»

Πέμπτη, 22 Νοέμβριος 2018
image_print