Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής το έργου « Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου ΤΚ Καλλιφύτου»

Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017
image_print