Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017

Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017
image_print