Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση σχεδίου όρων δημοπράτησης με διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία της εργασίας «Εκχιονισμός – αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2018 – Απρίλιος 2019»

Πέμπτη, 4 Οκτώβριος 2018
image_print