Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση σχεδίου όρων δημοπράτησης με συνοπτικό διαγωνισμό της υπηρεσίας «Υλοποίηση των δράσεων Επικοινωνίας και Διάδοσης (Πακέτο Εργασίας 2 – WP2 Communication & Dissemination) και Διοργάνωσης Εκδηλώσεων (Πακέτο Εργασίας 5 – WP5 Organization of events), του έργου “Creation of a cross-border Water Assets Geopark in Nestos Area” και ακρωνύμιο “CB Water Geopark”».

Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2018
image_print