Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση σχεδίου σύμβασης για την δαπάνη μετατόπισης δικτύου ΜΑΝ στο Δήμο Δράμας

Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018
image_print