Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Έγκριση συμμετοχής της χορωδίας του Δήμου Δράμας στην χορωδιακή συνάντηση στη Θεσσαλονίκη και έγκριση δαπανών.

Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017
image_print