Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση συμμετοχής του δήμου Δράμας στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2018 και αποδοχής της 136.6/2018 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΝ, περί χρηματοδότησης του Δήμου Δράμας για την ενίσχυση των δράσεων αυτής

Παρασκευή, 14 Σεπτέμβριος 2018
image_print