Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση σύστασης επτά (7) προσωποπαγών θέσεων Ι.Δ.Α.Χ στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δράμας για την κατάταξη του μεταφερόμενου προσωπικού από τη Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α

Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2021
image_print