Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση σκοπιμότητας των κύριων υποέργων μελετών, της πράξης με τίτλο «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ», που θα υποβληθούν προς χρηματοδότηση στην πρόσκληση ΑΤ09 του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος».

Πέμπτη, 20 Μαΐου 2021
image_print