Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 01/2019 απόφασης της ΕΠΖ, σχετικά με την έκθεση πεπραγμένων έτους 2018

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2019
image_print