Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 07/2018 γνωμοδότησης της ΕΠΖ, σχετικά με την τοποθέτηση πινακίδας Ρ -40

Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018
image_print