Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 107/2018 ΑΔΣ της ΔΕΥΑΔ με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 279/2013 απόφασης Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Δ. ( υπ’ αρ. 600/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) α) Χρέωση όλων των τελών και δαπανών που ανήκουν στους πόρους της επιχείρησης ( αρ.5 Ν. 4483/2017) σε όλους τους καταναλωτές και β) Τροποποίηση τιμολογίου Γενικού Νοσοκομείου Δράμας

Τετάρτη, 13 Ιούνιος 2018
image_print