Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 138/2017 απόφασης της ΔΕΚΠΟΤΑ, σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 20 του Κανονισμού Προσωπικού αυτής και εκ νέου κωδικοποίησή του

Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017
image_print