Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 14/2019 απόφασης της ΔΕΠ, σχετικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικ. έτους 2018, Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2019
image_print