Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 22/2019 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ, σχετικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικ. έτους 2018 του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας

Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2019
image_print