Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 24/2014 απόφασης της ΕΠΖ, σχετικά με γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 49,9944 στρ., που βρίσκεται στη θέση «ΠΗΓΑΔΙ», της περιοχής της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στους αιτούντες α) ΑΦΟΙ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ Ο.Ε. και β) ΦΕΣΣΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ

Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017
image_print