Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 358/2018 απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με την 11η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018
image_print