Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 44/2019 απόφασης – πρότασης του ΔΣ της ΔΕΚΟΠΤΑ, σχετικά με τον ορισμό Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου χρήσεων 2017 και 2018 της Επιχείρησης

Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2019
image_print