Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση της 44/2014 απόφασης ΔΣ του ΝΠΔΔ, σχετικά με την έγκριση εξόδων παράστασης προέδρου του ΔΣ

Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014
image_print