Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 97/2016 απόφασης – γνωμοδότησης της ΕΠΖ, σχετικά με τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση μαρμάρων 80,53293 στρ. που βρίσκεται στη θέση «ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΝ», της περιοχής της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στον αιτούντα ΛΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017
image_print