Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της αρ. 227/2020 απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με την 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και της συμπληρωματικής αυτής

Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2020
image_print