Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της αρ. 245/2020 απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με την 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και της συμπληρωματικής αυτής

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2020
image_print