Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της αριθ. 52/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Οργανισμού – Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας με θέμα «Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Πολιτιστικού Οργανισμού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας»

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2022
image_print