Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της αριθμ.69/2022 απόφασης του Δ.Σ του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, σχετικά με την «Έγκριση της 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022 του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας»

Τρίτη, 26 Ιουλίου 2022
image_print