Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της αριθμ. 84/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. σχετικά με την «2ης Τροποποίησης Ετήσιου Σχεδίου Δράσης Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. έτους 2020»

Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2020
image_print