Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της υπ’αριθ.113/2019 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ με τίτλο «Τροποποίηση της αρ. 44/2019 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ με Θέμα Πρόταση για τον ορισμό Ορκωτών Ελεγκτών για τη διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου χρήσεων 2017 και 2018 της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.» και τροποποίηση της υπ’αριθ.197/2019 ΑΔΣ με θέμα « Έγκριση της 44/2019 απόφασης – πρότασης του ΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ, σχετικά με τον ορισμό Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου χρήσεων 2017 και 2018 της Επιχείρησης»

Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2019
image_print