Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της με αρ.2/2023 απόφασης-γνωμοδότησης της ΕΠΖ περί «Σύνταξης έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2022»

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2023
image_print