Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της με αρ.24/2023 απόφασης της ΔΕΠ περί «Κατανομής πιστώσεων των ΚΑΠ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2023(ΣΑΤΑ)

Πέμπτη, 25 Μαΐου 2023
image_print