Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της με αριθμό 103/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018
image_print