Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της υπηρεσίας «Διαχείριση αδέσποτων γατών» και κατακύρωση του διαγωνισμού.

Τρίτη, 27 Νοέμβριος 2018
image_print