Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3β της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής» και κατακύρωση του διαγωνισμού

Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021
image_print