Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση των πρακτικών Νο 1 και 2 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της υπηρεσίας «Εργασίες Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού για τον Δήμο Δράμας» για τα έτη 2023-2024, ανάδειξη προσωρινών αναδόχων και ανάθεση των άγονων τμημάτων

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2022
image_print