Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση των πρακτικών Νο 1 και 2 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού “Αντικατάσταση φωτιστικών Κορυλόβου με λάμπες LED” και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου

Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2022
image_print