Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας

Έγκριση των τευχών της αριθμ. 5/2018 μελέτης και απευθείας ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο »Ανάπτυξη αναφορών υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας στο πλαίσιο συμμετοχής του Δήμου Δράμας στο Σύμφωνο των Δημάρχων»

Τρίτη, 12 Ιούνιος 2018
image_print