Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Έγκριση του 1ου πρακτικού της επιτροπής καλλιτεχνικού προσωπικού και επικύρωση των πινάκων κατάταξης σχετικά με την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού, μουσικών με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ έως εννέα (9) μηνών, επί ωρομισθία, για υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.

Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2021
image_print