Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Έγκριση του κατεπείγοντος της δια Περιφοράς Κατεπείγουσας Συνεδρίασης και συζήτησης θέματος ως κατεπείγον

Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2021
image_print