Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση του κατεπείγοντος της Συνεδρίασης και συζήτησης θέματος ως κατεπείγον

Τετάρτη, 6 Ιούνιος 2018
image_print