Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του κατεπείγοντος της Συνεδρίασης και συζήτησης θέματος ως κατεπείγον.

Πέμπτη, 27 Μαΐου 2021
image_print