Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση του κατεπείγοντος της Συνεδρίασης και συζήτησης θέματος ως κατεπείγον

Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017
image_print