Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Έγκριση του πρακτικού Νο 3 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της εργασίας «Υπηρεσίες ξενοδοχείων για τη μίσθωση δωματίων» για την διεξαγωγή του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους έτους 2022» και κατακύρωση της υπηρεσίας.

Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2022
image_print