Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης και κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης «Ανάθεση καλλιτεχνικών υπηρεσιών».

Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021
image_print