Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης και κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης «Εργασία υποστήριξης-συντήρησης της εφαρμογής ArcGIS Desktop Basic Concurrent Use»

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2022
image_print