Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης και κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια γαντιών βινυλίου για το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας και είδη άμεσης ανάγκης εργαζομένων ΕΚΑΒ».

Παρασκευή, 12 Φεβρουάριος 2021
image_print