Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έκφραση βούλησης περί αναγκαιότητας εκτέλεσης έργων και προσδιορισμού διαδικασίας ανάθεσης

Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018
image_print