Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

“Ενεργειακή αναβάθμιση Παιδικών Σταθμών Νομικού Προσώπου (Ν.Μ.) Δήμου Δράμας (ΕΣΠΑ).Πολυετή δαπάνη ποσού 150.000,00€ στο έτος 2023

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023
image_print