Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ,ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΣΕ ΣΜΑ-ΚΔΑΥ”

Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014
image_print