Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΣΤΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ & ΤΡΙΩΝ (3 ) ΦΣ S-17Υ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ Ν.ΣΕΒΣΤΕΙΑΣ

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023
image_print